Obchodné podmienky

30.11.-0001
Autor: Dušan Koctúr kyticeonline.sk

Pri objednávacom procese produktov a služieb z internetového obchodu www.kyticeonline.sk, Vás prosíme, aby ste svoju objednávku uskutočnili až po kompletnom prečítaní týchto obchodných podmienok. 

Uskutočnením objednávky objednávateľ súhlasí a prijíma nasledujúce obchodné podmienky:

 

Prevádzkovateľ:

Daniel Koctúr - Aranžérske štúdio Dano

Podkonice 90
97613 Slovenská Lupča

Prevádzka spoločnosti:  

Aranžérske štúdio Dano

Dolná 1. Banská Bystrica 97401

IČO: 34 708 537
DIČ : 1033008911

tel.č:+421 0917 627 216
email : info@kyticeonline.sk  objednavky@kyticeonline.sk  reklamacie@kyticeonline.sk 

 

Predávajúci:

Aranžérske štúdio Dano

Dolná 1. Banská Bystrica 97401

IČO: 34 708 537
DIČ : 1033008911

tel.č:+421 0917 627 216
email : info@kyticeonline.sk  objednavky@kyticeonline.sk  reklamacie@kyticeonline.sk 

Obvodný úrad v Banská Bystrica . Číslo živnostenského registra: 601-1246

 

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI Banská Bystrica

Dolná 46,

974 00

Banská Bystrica 1 
tel.č.: 048/412 49 69 
e-mail: bb@soi.sk

 

Cena produktov

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Ceny produktov a služieb sú platné po dobu ich zverejnenia na internetovej stránke www.kyticeonline.sk. Ceny produktov a služieb sú uvedené vrátane 20% DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky odoslaná systémom po zaplatení na e-mail objednávateľa. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Cena vygenerovaná stránkou www.kyticeonline.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky.

 

Doprava a výber spôsobu donášky kytíc:

Nedeľné doručenie nerealizujeme. Aktuálne ceny doručenia nájdete v hornom menu na stránke: Ceny doručenia.

Osobné prevzatie v kamennej predajni: sa rozumie osobne na adrese -  Dolná 1. Banská Bystrica – Aranžérske štúdio Dano

Kuriér dnes: V  pracovných dnoch v deň objednania. pre objednávky  prijaté do 13:00 Banská Bystrica mesto,  zahrnuté miesta doručenia Banská Bystrica mesto, vid nižšie. 

Kuriér Banská Bystrica mesto:  sa rozumie v pracovných dňoch nasledujúci pracovní  deň  po dni vytvorenia objednávky. Doučovanie v čase od 8:00 do 18:00 Mestské časti Ilijaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Sásová, Rudlová, Rakytovce, Senica, Skubín, Salková, Uľanka, Sídliská: Fončorda, Radvaň, Sásová -Rudlová, Sídlisko SNP, Ostatné časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, Štiavnička, Uhlisko, Žltý Piesok

Kuriér Banská Bystrica okolie :   sa rozumie v pracovných dňoch nasledujúci pracovní  deň  po dni vytvorenia objednávky. Doručovanie v čase od 8:00 do 18:00 prípadne dohodou.Toto doručenie zahrnuje,  nasledovné obce : Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce,Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín - Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina,Tajov. Turecká, Vlkanová

Kuriér sobota: sa rozumie výhradne pre objednávky prijaté do 16:00 Piatok. Platí pre Banská Bystrica mesto ako aj Banská Bystrica okolie.(časové vymedzenie nieje možné)

Kuriér na presný čas Banská Bystrica mesto : Kuriér pôjde len s Vašou kvetinovou objednávkou.  Doručenie v rozmedzí jednej hodiny v pracovných dňoch pre doručenie nasledujúci pracovní deň po objednaní. Doučovanie v čase od 8:00 do max 18:00 Mestské časti Ilijaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Sásová, Rudlová, Rakytovce, Senica, Skubín, Salková, Uľanka, Sídliská: Fončorda, Radvaň, Sásová -Rudlová, Sídlisko SNP, Ostatné časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, Štiavnička, Uhlisko, Žltý Piesok.

 

 

Donášku kvetov zabezpečujeme výhradne len vlastným kuriérom. Vaša objednávka necestuje po prekladiskách a depách prepravných spoločností. Sme najspoľahlivejšie doručenie kytíc a kvetín v Banskej Bystrici a okolitých častí obcí. Preto nie je možné,  aby Vaša objednávka bola poškodená: v lete uvarená a v zime zamrznutá. Ručíme za spoľahlivé doručenie, nepoškodeného tovaru celoročne! Spoločnosť Aranžérske štúdio Dano garantuje nepoškodený Tovar a garantuje vrátenie penazí kupujúcemu v plnej výške objednávky  ak nastane inak.

V prípade vyššej moci počasia a nepriaznivých poveternostných podmienok (snehová kalamita, veterná smršť a podobne), si vyhradzujeme právo na preloženie doručenia na iný termín, o čom informujeme objednávateľa dopredu. 

 

Preprava sa uskutoční v zmysle obchodných podmienok spoločnosti . Poplatky za doručenie a balenie sú prirátané k celkovej cene, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.kyticeonline.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ bude o odoslaní objednávky informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu. Pre všetky objednávky nad 59,- € je doručenie zdarma. 

 

Spôsob platby

1.) On-line platobnou metódou

TatraPay - klienti aktívneho Internet bankingu Tatra banky

CardPay - platba platobnou kartou umožňuje úhradu z účtu vedeného v akejkoľvek banke a akejkoľvek mene.

Sporopay - klienti aktívneho Internet bankingu SLSP

V prípade platbami on-line platobnými metódami sa objednávka považuje za ukončenú uskutočnením platby.

 

2.) Prevodným príkazom:

Tatra Banka : 2628480272 / 1100

IBAN :  SK6711000000002628480272

SWIFT kód banky : TATRSKBX

Variabilný symbol: čislo faktúry

 

Slovenská Sporiteľňa  : 000000-5057848902/900

IBAN :  SK8009000000005057848902

SWIFT kod banky : GIBASKBX 

Variabilný symbol: číslo faktúry

 

Mbank: 520700-4203663056/8360

IBAN: SK1283605207004203663056

SWIFT kod banky: BREXSKBXXXX

Variabilný symbol: číslo faktúry

 

Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení z ktorého je zrejmé, že platba bola riadne odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu predávajúceho. Inak sa dodávka neuskutoční.

 

3.) Platbou v hotovosti 

Za objednané produkty a služby je možné platiť v hotovosti  v našej predajni na adrese: Dolná 1. Banská Bystrica  Aranžérske štúdio Dano.V pracovných dňoch 10:00 do 16.00 bez obednajšej prestávky.

Nezaplatené objednávky nebudú doručené!

 

Doručovanie

Doručovanie kytíc sa uskutočnuje výhradne vlastnou dopravou predávajúceho, kuriérskou službou ktorú zabezpečuje Aranžérske štúdio Dano prevádzkovateľ e-shopu www.kyticeonline.sk  

Objednávky sú doručené v dňoch Pondelok až Sobota. V prípade doručenia v Sobotu a doručenia štátny sviatok, je nutné uskutočniť objednávku minimálne 24. hodín pred doručením alebo pred víkendom v piatok.

 

V prípade vyššej moci počasia a nepriaznivých poveternostných podmienok (snehová kalamita, veterná smršť a podobne), si vyhradzujeme právo na preloženie doručenia na iný termín, o čom informujeme objednávateľa dopredu. 

 

 

Spôsob objednávania 

Po prečítaní a obchodných podmienok a dôkladnom výbere produktu (produktov objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke www.kyticeonline.sk . V prípade, ak z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku na našu e-mailovú adresu info@kyticeonline.sk, kde uvediete presný názov objednaného produktu (produktov), počet objednaných kusov produktu (produktov), presný názov doplnkového tovaru (darček, kartička s venovaním), Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Ak si želáte doručiť objednané produkty na inú, ako Vašu adresu, uveďte aj meno, presnú adresu a telefónne číslo príjemcu, prípadne sa informujte na kontaktnom telefónnom čísle. Tovar je možné objednať aj osobne v našej predajni Aranžérske štúdio Dano, Dolná 1. Banská Bystrica.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. V objednávkovom formulári sa machádza kolonka: Požadovaný datum doručenia alebo poznámky k objednávke prosím uvedte podrobnosti týkajúce sa doručenia ak take sú. Ako napríklad: meno na zvončeku ak je iné ako meno adresáta, názov spoločnosti alebo číslo poschodia. 

Objednávky zadávané priamo na našej internetovej stránke www.kyticeonline.sk, sú prijímané nepretržite automatizovane objednávkovým systémom. Po prijatí objednávky Vám automaticky bude vygenerovaný e-mail - potvrdenie o prijatí objednávky 

Objednávky podané e-mailom, budú nahraté manuálne do objednávkového systému v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 18.00 hod. Objednávky cez telefon akceptujeme len po uhradení príslušnej sumy v prospech nášho účtu. 

Podmienkou na spracovanie prijatej objednávky je úhrada objednávky. Prijaté a zároveň uhradené objednávky sú spracované v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 18.00 hod.

Objednávka, ktorá je prijatá počas pracovných dní a zaplatená v deň pracovného voľna alebo v deň pracovného pokoja, bude expedovaná v najbližší pracovný deň alebo po dohode kupujúceho s predávajúcim. Po spracovaní objednávky Vám bude zaslaný e-mail o vybavení objednávky. Všetky objednávateľom ukončené a prevádzkovateľom spracované objednávky sú považované za záväzné. Objednávky prijaté e-mailom, telefonicky,  alebo prijaté v kamennom obchode sú považované za záväzné.

 

Produkt:

Produktom sa rozumejú kvety alebo kytice a ostatný tovar ponúkaný v internetovom obchode www.kyticeonline.sk

Objednávateľ:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná produkty z internetového obchodu www.kyticeonline.sk

Príjemca:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej bude podľa požiadavky objenávateľa a v zmysle objenávky zásielka doručená.

 Spotrebiteľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania
 

Ukončenie objednávky:

Ukončenie objednávky sa rozumie moment, kedy sa platba úhrady objednávky v plnej výške pripíše na bankový účet predávajúceho, poprípade bude poskytnutá kópia dokladu o zaplatení prijatá predávajúcim v prípadoch uvedených v obchodných podmienkach v časti spôsob platby.  

 

Zásielka:

Kytice a produkty z ponuky prevádzkovateľa v internetovom obchode www.kyticeonline.sk  prepravovaných od predávajúceho ku príjemcovi.

 

Donášková služba:

Doručujeme výhradne len vlastnou dopravou a kuriérom spoločnosti Aranžérske štúdio Dano prevádzkovateľ  e-shopu www.kyticeonline.sk .

 

Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci e-shopu www.kyticeonline.sk! 

Nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 60 minút po jej uskutočnení a v tomto prípade si neúčtujeme žiadny poplatok za zrušenie objednávky. Objednávku je možné zrušiť po jej uskutočnení do 24 hodín pred jej odoslaním. V prípade, ak objednávateľ zruší objednávku do 24 hodín pred jej  odoslaním, prevádzkovateľ si neučtuje žiaden poplatok za zrušenie objednávky. Ak objednávateľ zruší objednávku v lehote 2 pracovných dní pred dňom doručenia, prevádzkovateľ vráti zákazníkovi zaplatenú čiastku zníženú o poplatok za spracovanie (spracovateľský poplatok) v sume 3,-€. Týmto však nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Zrušenie objednávky alebo jej zmeny je možné uskutočniť  e-mailom: info@kyticeonline.sk, telefonicky: : +421 917 627 

V prípade zrušenia objednávky alebo jej zmeny Vás žiadame, aby ste vždy uvádzali číslo objednávky. Potvrdenie o zrušení objednávky Vám zašleme obratom. 

V prípade požiadavky na vrátenie platby zo strany objednávateľa, bude vrátená suma platby znížená o poplatky a provízie účtované bankou predávajúceho. 

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar priniesli osobne alebo dohodli si našu kuriérsku službu ktorá prevezme tovar v zmysle aktuálneho cenníka prepravy. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením  hviezdičkou ** hviezdičkami.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru, primerane podmienkam, aké by mu boli poskytnuté v kamennej predajni.

Dôležité upozornenie: Na základe vyššie uvedeného informujeme spotrebiteľov, že pri nákupe kvetov a výrobkov z nich (kytice, aranžmány), nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tomto druhu tovaru. Nakoľko kvety a výrobky z nich sú tovarom rýchlo podliehajúcim skaze!

 

Záruka

Na kvety v objednaných produktoch predávajúci poskytuje 5-dňovú záručnú dobu čerstvosti. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia zásielky kytice kvetov. V tomto prípade sa za deň doručenia zásielky považuje deň na doručenie zásielky udaný objednávateľom v objednávke. V zmysle § 619 ods. Občianskeho zákonníka, zodpovedá predávajúci iba za vady, ktoré sú zrejmé pri prevzatí tovaru. Na ostatný sortiment (mimo kvetov) je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.  

 

Reklamačné konanie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu reklamacie@kyticeonline.sk alebo telefonicky: +421 917 627 216

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie. O výsledku vás budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 

Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydá predávajúci najneskôr s informáciou o vybavení reklamácie.  

Na podanie reklamácie Vás prosíme použiť tlačivo Reklamačný formulár.   

 

Záverečné ustanovenia

Farebnosť kytice sa môže čiastočne odlišovať od vyobrazenia v e-shope, nakoľko môže byť rozdielna dostupnosť a mierne odlišná farebnosť kvetov.  Farebnosť sa môže odlišovať aj nastavením Vášho monitora. V niektorých výnimočných prípadoch je možné, že niektorý z kvetov použitý v aranžmáne nebude možné z rôznych dôvodov použiť. V takom prípade naši floristi zvolia adekvátnu náhradu tak, aby zostal zachovaný charakter kytice a aj celkový farebný dojem s použitím iných farieb kvetov a samozrejme musí byť zachovaná cenová hodnota kytice.

Objednávky obsahujúce vulgárne odkazy nebudú vybavené. O tejto skutočnosti objednávateľ bude informovaný Zákazníckym centrom prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že predávané produkty nie sú zaťažené právom tretej osoby.

Pokiaľ objednané produkty prevádzkovateľ nemôže doručiť, objednávateľom zaplatená finančná suma bude objednávateľovi vrátená. Ak platba prebehla bankovým, finančná suma bude vrátaná odberateľovi priamo na účet objednávateľa.  V prípade platby v hotovosti na predajnom mieste Aranžérske štúdio Dano Dolná 1. Banská Bystrica finančná čiastka bude vrátená na adresu objednávateľa alebo dohodou.

Všetky fotky, grafika, logá, texty,  a ostatné materiály sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Ich kopírovanie, používanie je zakázané bez písomného súhlasu vlastníka internetového obchodu www.kyticeonline.sk  .

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky za účelom objednania produktov z našej internetovej stránky www.kyticeonline.sk, slúžia výlučne pre potrebu spracovania a vybavenia objednávky a budú spracovávané a uchovávané v databáze prevádzkovateľa.

Na žiadosť objednávateľa je ku kytici pribalená kartička s textom. Na kartičke venovania je uvedený text v znení, ktorý uvedie objednávateľ v prosece objednávky. Upozornenie! Pokiaľ v texte objednávateľ uvedie vulgárne, oplzlé alebo hanlivé slová alebo text bude vulgárny, oplzlý alebo hanlivý, z našej strany nebude akceptovaný a tým na kartičke nebude uvedený

 

Nezodpovedáme za: 

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov /meno, adresa, telefónny kontakt/o príjemcovi 

2. Výber tovaru zákazníkom.

 

Ochrana osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR, potvrdil spoločnosti Aranžérske štúdio Dano Daniel Koctúr prevádzkovateľ e-shopu www.kyticeonline.sk registráciu informačného systému osobných údajov s prideleným registračným číslom IS  č. 1512584 pre ovorenie kliknúť.

Spoločnosť Aranžérske štúdio Dano Daniel Koctúr nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti Aranžérske štúdio Dano Daniel Koctúr tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb internetového obchodu www.kyticeonline.sk. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Aranžérske štúdio Dano Daniel Koctúr si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Aranžérske štúdio Dano Daniel Koctúr  za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Spoločnosť Aranžérske štúdio Dano Daniel Koctúr si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje Objednávateľa budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Objednávateľ  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednávateľ potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol Prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Na základe odvolania sú osobné údaje vymazané a nebudú viac používané na marketingové účely.

 

Vyššie uvedené Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky spôsoby objednania tovaru. 

Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.12.2014.

Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop