Reklamačné podmienky

28.11.2014
Autor:

Reklamačné podmienky internetového kvetinárstva kyticeonline.sk
 
Ako reklamovať kyticu
Spoločnosť Aranžérske štúdio Dano prevádzkovateľ e-shopu kyticeonline.sk,  garantuje čerstvosť kvetov po dobu minimálne 5. dni od zakúpenia kytice alebo  od odovzdania kytice príjemcovi donáškovou službou kyticeonline.sk. V prípade donášky, ak kvety prišli poškodené,  je potrebné kyticu bezodkladne reklamovať, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia kytice.

Reklamácie môžu byť vybavované:

Telefonicky  v pracovných dňoch, na  Tel čísle:  +421 0917 627 216  

Na poštovej  adrese: Aranžérske štúdio Dano, dolná 1. Banská Bystrica

E-mailom: reklamacie@kyticeonline.sk

Reklamačné konanie

 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu reklamacie@kyticeonline.sk alebo telefonicky: +421 917 627 216

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie. O výsledku vás budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 

 

Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydá predávajúci najneskôr s informáciou o vybavení reklamácie.  

 

Na podanie reklamácie Vás prosíme použiť tlačivo Reklamačný formulár.

 

Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop