Donáška kvetov Banská Bystrica a okolie

30.11.-0001
Autor: Dušan Koctúr kyticeonline.sk

Podmienky doručenia kvetov internetového obchodu kyticeonline.sk

kyticeonline.sk je prvé Internetové kvetinárstvo a doručovanie kytíc v Banskej  Bystrici a  priľahlých obcí okresu BB. Niekoľko ročné skúsenosti v donáške kvetov  v regióne.  Odporúčame objednávať včas a v dostatočnom predstihu. Minimálna cena objednávky bez doplatku za dopravu je 12,-€ pre kuriér Banská Bystrica mesto a 21,90-€ pre kuriér Banská Bystrica okolie. Ak chcete poslať kvety do Banskej Bystrice a okolia, sme tu pre Vás. 

Kytice viažeme sami, u nás nakupujete čerstvé kvety z prvej ruky. Nie sme sprostredkovaný predaj obrázkov kytíc cez e-shop! 

 

 

Sobotné a nedeľné doručenie nerealizujeme.

 

                                           Výber spôsobu donášky kytíc:

 Osobné prevzatie v kamennej predajni: sa rozumie  na adrese -  Dolná 1. Banská Bystrica –  Aranžérske štúdio Dano  0,- €

 

 

 

 

Kuriér Banská Bystrica mesto 0,- €  nasledujúci pracovný deň. Nie je možné časové vymedzenie! Doučovanie v čase od 8:00 do 18:00 Mestské časti Ilijaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Sásová, Rudlová, Rakytovce, Senica, Skubín, Salková, Uľanka, Sídliská: Fončorda, Radvaň, Sásová -Rudlová, Sídlisko SNP, Ostatné časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, Štiavnička, Uhlisko, Žltý Piesok.

 

 

Kuriér v deň objednania 2,49-€: 14.7.2017 nedostupné. Nie je možné časové vymedzenie!!Doručenie v deň objednania  v pracovných dňoch, pre objednávky prijaté do 13:00 Banská Bystrica mesto. Odporúčame konzultovať telefonicky: +421917627216 

 

 

 

 

Kuriér Banská Bystrica okolie 4,90- € nasledujúci pracovný deň. Nie je možné časové vymedzenie! Doručovanie v čase od 8:00 do 17:00 prípadne dohodou.Toto doručenie zahrnuje,  nasledovné obce : Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec,  Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce,Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Priechod, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory,  Špania Dolina,Tajov, Turecká, Vlkanová

                                            

                                          Preprava sa uskutoční v zmysle obchodných podmienok spoločnosti . Poplatky za doručenie a balenie sú prirátané k celkovej cene, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.kyticeonline.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. 

 

V prípade vyššej moci počasia a nepriaznivých poveternostných podmienok (snehová kalamita, veterná smršť a podobne), si vyhradzujeme právo na preloženie doručenia na iný termín, o čom informujeme objednávateľa dopredu. 

 

 

 

 

 

 

Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop